Onze school is gehuisvest in MFA Veldhoven Midden en biedt onderwijs aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag. Het team van SBO De Verrekijker werkt samen met het team van de reguliere basisschool EigenWijs. Daar waar mogelijk nemen de kinderen van het SBO deel aan activiteiten met kinderen uit de reguliere afdelingen van BS EigenWijs en andersom. De teams delen het enthousiasme voor de school en de werkwijze met elkaar. Samen, waar het samen kan, maar individuele afstemming als de situatie daarom vraagt.