Welkom op de websitepagina van Bovenbouwgroep 2A! Voor de schoolverlaters in deze groep gaat het een belangrijk jaar worden: de keuze wordt gemaakt voor het voortgezet onderwijs. Het voorlopig advies hiervoor is vorig schooljaar al door u ontvangen.
Hierondere vindt u een download voor ons informatieboekje en voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.
De leerkracht van deze groep is Thijs van Weert.
Als extra ondersteuning werkt Marie-José Spoormans op maandag en Petra Sax op donderdag in de bovenbouwgroepen.

* De kinderen vanaf de middenbouwgroepen komen zelfstandig het schoolgebouw binnen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in de basisschoolperiode leren om stapsgewijs om te gaan met hun vrijheid. Dat heeft te maken met zelfstandig worden en verantwoordelijkheid nemen. 

Uiteraard kunnen ouders naar binnen lopen, als zij een korte boodschap hebben en/ of een afspraak willen maken met de leerkracht. Na schooltijd bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in de groep. We vinden het prettig als u een afspraak maakt op het moment dat u uitgebreider met de leerkracht in gesprek wenst te gaan. De leerkracht heeft dan meer tijd en aandacht voor u (en uw kind).

* Wij maken gebruik van leerlingadministratiesysteem ParnasSys. Hierin worden niet alleen de persoonlijke gegevens van uw kind geregistreerd, maar ook de toetsuitslagen uit het LeerlingVolgSysteem, de absenties en nog veel meer. U krijgt aan het begin van de schoolloopbaan van uw kind een link toegestuurd waarmee u in ParnasSys kunt inloggen. Zo blijft u altijd op de hoogte!

Wilt u een oudere editie raadplegen? Zoek in onderstaande lijst de nieuwsbrief op.

12. Nieuwsbrief Bovenbouwgroep 21 februari 2020

11. Nieuwsbrief Bovenbouwgroep 7 februari 2020

10. Nieuwsbrief Bovenbouwgroep 24 januari 2020

9. Nieuwsbrief Bovenbouwgroep 10 januari 2020

8. Nieuwsbrief Bovenbouwgroep 13 december 2019

7. Nieuwsbrief Bovenbouwgroep 29 november 2019

6. Nieuwsbrief Bovenbouwgroep 15 november 2019

5. Nieuwsbrief Bovenbouwgroep 1 november 2019

4. Nieuwsbrief Bovenbouwgroep 11 oktober 2019

3. Nieuwsbrief Bovenbouwgroep 27 september 2019

2. Nieuwsbrief Bovenbouwgroep 13 september 2019

1. Nieuwsbrief Bovenbouwgroep 30 augustus 2019