Welkom op de websitepagina van Middenbouwgroep 2!
Hierin vindt u een download voor ons informatieboekje en voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.
De leerkrachten van deze groep zijn Petra Sax (op woensdag, donderdag en vrijdag) en Geertje Moeskops (op maandag dinsdag en woensdag). Gedurende het zwangerschapsverlof van Geertje neemt Monique van Dun haar taken over.
De onderwijsassistente is Anouk van Brakel op maandag, donderdag en vrijdag.

* De kinderen vanaf de middenbouwgroepen komen zelfstandig het schoolgebouw binnen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in de basisschoolperiode leren om stapsgewijs om te gaan met hun vrijheid. Dat heeft te maken met zelfstandig worden en verantwoordelijkheid nemen. 

Uiteraard kunnen ouders naar binnen lopen, als zij een korte boodschap hebben en/ of een afspraak willen maken met de leerkracht. Na schooltijd bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in de groep. We vinden het prettig als u een afspraak maakt op het moment dat u uitgebreider met de leerkracht in gesprek wenst te gaan. De leerkracht heeft dan meer tijd en aandacht voor u (en uw kind).

* Wij maken gebruik van leerlingadministratiesysteem ParnasSys. Hierin worden niet alleen de persoonlijke gegevens van uw kind geregistreerd, maar ook de toetsuitslagen uit het LeerlingVolgSysteem, de absenties en nog veel meer. U krijgt aan het begin van de schoolloopbaan van uw kind een link toegestuurd waarmee u in ParnasSys kunt inloggen. Zo blijft u altijd op de hoogte!

Wilt u een oudere editie raadplegen? Zoek in onderstaande lijst de nieuwsbrief op.

Nieuwsbrief 18 Middenbouwgroep 7 juni 2019

Nieuwsbrief 17 Middenbouwgroep 24 mei 2019

Nieuwsbrief 16 Middenbouwgroep 10 mei 2019

Nieuwsbrief 15 Middenbouwgroep 12 april 2019

Nieuwsbrief 14 Middenbouwgroep 29 maart 2019

Nieuwsbrief 13 Middenbouwgroep 14 maart 2019

Nieuwsbrief 12 Middenbouwgroep 22 februari 2019

Nieuwsbrief 11 Middenbouwgroep 8 februari 2019

Nieuwsbrief 10 Middenbouwgroep 25 januari 2019

Nieuwsbrief 9 Middenbouwgroep 11 januari 2019