Donderdag 07 januari 2021

Nieuwjaarsgroet 2021

Een jaar dat voor altijd in ons geheugen gegrift zal staan, is ten einde. Een bijzonder jaar met twee keer een volledige lockdown, online lesgeven en allerlei aanpassingen bij het vorm en uitvoering geven aan de (buiten)schoolse activiteiten. Een jaar waarin we, als ouders en school, meer dan ooit de handen in elkaar geslagen hebben en gezamenlijk een bijdrage hebben geleverd aan de opvang en het thuisonderwijs. Ook het nieuwe jaar starten we met digitaal onderwijs. Via deze weg willen we onze waardering uitspreken voor uw bijdrage in deze! Wij wensen alle leerlingen, ouders, teamleden en andere betrokkenen bij de scholen van Veldhoven Midden een goed en gezond 2021.