Afspraken in en rondom het schoolplein

De afspraken met betrekking tot de toegang van het schoolplein en de school blijven de komende periode nog van kracht. Dit betekent concreet:
• zoveel mogelijk ouders en leerlingen komen te voet of met de fiets naar school. Dit om de verkeersstromen zo veilig mogelijk te laten verlopen;
• mocht u met de auto komen, maakt u gebruik van de “Kiss en Ride” strook aan de Van Aelstlaan;
• leerlingen kunnen “de kortste weg” kiezen van het voetpad of de fietsenstalling naar de in- en uitgang van de school, maar lopen niet over de taxistandplaats;
• leerlingen gaan direct naar binnen bij aankomst op school, en direct naar huis na schooltijd;
• ouders hebben geen toegang tot het schoolplein en het schoolgebouw. Zij wachten op de daarvoor gemarkeerde plekken. Mocht u toch uitgenodigd worden om binnen school een gesprek te voeren, verzoeken wij u de QR code die bij elke ingang van de scholen aangeplakt staat, te scannen met uw telefoon. U krijgt dan een triageformulier te zien welk u dient in te vullen. Dit formulier wordt bovenschools bewaard gedurende 2 weken, daarna wordt het vernietigd.

Wij verzoeken u met klem hierin een voorbeeldrol te nemen en deze afspraken na te leven, zodat we samen kunnen zorgdragen voor een zo veilig mogelijke omgeving voor leerlingen, ouders en teamleden!

Vooral in deze roerige tijd heeft u misschien juist meer of andere vragen dan die waarvoor u in een normale situatie contact op zou nemen met een CJG-medewerker. Alle medewerkers van Zuidzorg, Cordaad, MEE, Lumens en de GGD zijn vooralsnog via de gebruikelijke weg te bereiken via telefoon en email. Het CJG-loket is op werkdagen in de ochtend bereikbaar voor eventuele vragen.