Donderdag 21 februari 2019

Gesloten tijdens landelijke staking op 15 maart 2019

In ons team is een peiling gehouden waaruit blijkt dat de stakingsbereidheid dusdanig groot is dat er op vrijdag 15 maart 2019 geen onderwijs zal kunnen worden gegeven en dat SBO De Verrekijker gesloten zal blijven. 


Staking op vrijdag 15 maart 2019.

Vanaf 11 maart 2019 wordt er binnen de gehele onderwijssector een actieweek georganiseerd, die wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart a.s. Meerdere grote vakbonden roepen hun leden op gehoor te geven aan deze actieweek en staking. Belangrijkste aandachtspunt is dat het lerarentekort het onderwijs ontregelt.

We beseffen dat de staking menig ouder voor lastige regelproblemen plaatst, maar vertrouwen erop dat u er begrip voor toont dat we niet treden in het stakingsrecht van elke leerkracht en dat er dus sprake is van een overmachtssituatie.
DeĀ geplande calamiteitendag op vrijdag 5 juli 2019 komt door deze staking niet in het geding.

Meer nieuws