Op SBO De Verrekijker bestaat, samen met BS EigenWijs, een gezamenlijke activiteitencommissie: AC Veldhoven Midden. Dit is een oudergeleding die in nauwe samenwerking met de teams van SBO De Verrekijker en BS EigenWijs mede verantwoordelijk is voor alle zogenaamde buitenschoolse activiteiten.

Teamleden verzorgen, met ondersteuning van leden van de Activiteitencommissie, de coördinatie en organisatie van diverse activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, de carnavalsviering, ed. De activiteitencommissies krijgen het benodigde geld voor de activiteiten van de Stichting Beheer ouderbijdrage-gelden Veldhoven Midden. De voorzitter van de AC is Ilona van der Voort. Zij is bereikbaar via de administratie van de school.

Ouderbijdrage

Om buitenschoolse activiteiten te kunnen organiseren wordt van de ouders een ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage voor schooljaar 2018-2019 is door de MR vastgesteld op € 30,- per kind (€ 22,50 voor het derde en volgende kind).

De toelating van leerlingen tot activiteiten is niet afhankelijk van het betalen van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage gelden worden beheerd door de Stichting Beheer Ouderbijdrage-gelden Veldhoven Midden. De Stichting legt jaarlijks verantwoording af aan de MR, waar de jaarstukken vastgesteld worden.