Op SBO De Verrekijker bestaat, samen met BS EigenWijs, een gezamenlijke activiteitencommissie: AC Veldhoven Midden. Dit is een oudergeleding die in nauwe samenwerking met de teams van SBO De Verrekijker en BS EigenWijs mede verantwoordelijk is voor alle zogenaamde buitenschoolse activiteiten.

Teamleden verzorgen, met ondersteuning van leden van de Activiteitencommissie, de coördinatie en organisatie van diverse activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, de carnavalsviering, ed. De activiteitencommissies krijgen het benodigde geld voor de activiteiten van de Stichting Beheer ouderbijdrage-gelden Veldhoven Midden. De voorzitter van de AC is Ilona van der Voort. Zij is bereikbaar via de administratie van de school.

Ouderbijdrage

activiteitencommissie activiteitencommissie

Om buitenschoolse activiteiten te kunnen organiseren wordt van de ouders een ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage voor schooljaar 2021-2022 is door de MR vastgesteld op € 30,- per kind (€ 22,50 voor het derde en volgende kind).

Er wordt gezamenlijk (directie, team en AC leden) bekeken op welke wijze de activiteiten vormgegeven kunnen worden. Uiteraard hanteren we te allen tijde de richtlijnen van het R|IVM en de protocollen. Vanuit de betreffende commissie wordt te zijner tijd aanvullende informatie over de specifieke invulling verspreid.

De toelating van leerlingen tot activiteiten is niet afhankelijk van het betalen van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage gelden worden beheerd door de Stichting Beheer Ouderbijdrage-gelden Veldhoven Midden. De Stichting legt jaarlijks verantwoording af aan de MR, waar de jaarstukken vastgesteld worden.