Op SBO De Verrekijker vinden we het belangrijk dat ouders en school samenwerken, ieder vanuit zijn of haar deskundigheid.

De school hecht grote waarde aan een open communicatie tussen de ouders en de school. Daarvoor hebben we geplande oudergesprekken en activiteiten naar aanleiding van thema’s in de groepen. Wij gaan ervan uit dat het openstellen van ParnasSys, ons leerlingadministratiesysteem via internet, en het gebruik van Parro, onze communicatie app, ook een bijdrage levert aan de informatievoorziening vanuit onze school. Als u vragen heeft m.b.t. de sociaal- emotionele en/of didactische ontwikkeling van uw kind, dan willen we graag dat u dit zo spoedig mogelijk meldt aan de leerkracht van uw kind. We zullen deze vragen serieus oppakken en zoeken naar een zo goed mogelijke oplossing. Uiteraard zullen wij op onze beurt u zo snel mogelijk op de hoogte houden van de observaties die wij als school m.b.t. uw kind hebben.

Ouders hebben vele talenten waar kinderen van kunnen profiteren. U kunt hierbij denken aan onderwerpen als muziek, dans, ICT, EHBO, techniek, koken, etc. Wij waarderen het als ouders deze kennis en talenten willen inzetten in de schoolse setting. Tijdens de middagen waarop we werken aan wereldoriënterende en kunstzinnige vakken zullen de leerkrachten met regelmaat via mail of in de nieuwsbrief een oproep doen om ondersteuning van ouders te vragen. Ook kunnen oproepen verschijnen voor hulp bij knutselactiviteiten, hoofdluiscontrole, excursies, feestdagen etc. We hopen dat veel ouders zich beschikbaar stellen, want pas dan komen al die activiteiten volledig tot hun recht.