Er worden (in principe) geen individuele oriëntaties met ouders gepland op De Verrekijker. In plaats hiervan staat er op de volgende momenten een rondleiding gepland voor alle geïnteresseerden in onze school:

  • woensdag 15 november 2023 van 09.00 tot 10.00 uur
  • woensdag 24 januari 2024 van 10.00 tot 11.00 uur
  • donderdag 21 maart 2024 van 11.00 tot 12.00 uur
  • woensdag 17 april 2024 van 09.00 tot 10.00 uur
  • donderdag 23 mei 2024 van 13.30 tot 14.30 uur.

Ouders en andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor deze rondleiding via verrekijker@veldvest.nl

Helaas zitten zo goed als alle groepen vol. Pas op het moment dat er een positief advies "aanvraag toelaatbaarheidsverklaring SBO" is vanuit de CvIT en het triade/ intakegesprek heeft plaatsgevonden, komt een leerling in aanmerking om na de eerstvolgende vakantie mogelijk in te stromen danwel geplaatst te worden op de wachtlijst. Dit gebeurt dus niet na een oriëntatie of rondleiding.

Meer informatie hierover vindt u bij 'aanmelden'.