In verband met de RIVM maatregelen rondom corona, zijn er wat wijzigingen in de schooltijden en het brengen en halen van de kinderen.
Hieronder leest u wat dit inhoudt.


Kiss and Ride Kiss and Ride

Schooltijden

Voor alle groepen behalve de onderbouwgroep gelden de reguliere schooltijden:

  • Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 -15.00 uur.
  • Woensdag en vrijdag: 8.30 -12.15 uur.

De Onderbouwgroep start 15 minuten eerder:

  • Maandag, dinsdag en donderdag: 08.15 - 14.45 uur.
  • Woensdag en vrijdage: 08.15 - 12.00 uur.

Brengen:

Vanaf de middenbouwgroep hanteren hanteren wij in de ochtend een inlooptijd (8.15-8.25 uur). U kunt uw kind binnen dit tijdsbestek brengen. Tot en met middenbouw 3 worden de leerlingen buiten opgewacht door de leerkracht en zullen zij gezamenlijk naar binnen gaan. De bovenbouwleerlingen gaan zelfstandig naar binnen. We starten om 8.30u met de lessen.

Ophalen:

Voor alle leerlingen behalve de onderbouwgroep (zie hierboven) is op maandag, dinsdag en donderdag om 15 uur de school uit. Op woensdag en vrijdag is de school om 12.15 uur uit. Om filevorming te voorkomen, verzoeken we ouders die leerlingen bij de "kiss en ride" strook komen ophalen, onderstaande tijden aan te houden:

- Onderbouw (OB juf Brigit/Petra en juf Els/Yolanda) na 14.45 uur (ma, di, do) en na12.00 uur (wo, vrij)

- Middenbouw 1 en 2 na 15.05 uur (ma, di, do) en na 12.20 uur (wo, vrij)

- Middenbouw 3 en bovenbouwgroepen na 15.10 uur (ma, di, do) en na 12.25 uur (wo, vrij)

 

Brengen en halen van de kinderen.

Er zijn drie manieren waarop leerlingen van en naar het schoolterrein kunnen komen:

1. te voet of met de fiets

Leerlingen die binnen een straal van 2 kilometer van school wonen, komen (al dan niet onder begeleiding) te voet of met de fiets naar school. Leerlingen die met de fiets komen, zetten eerst hun fiets weg (zonder ouders) in de fietsenstalling. Ouders nemen afscheid bij de taxistandplaats. Vervolgens verzamelen de leerlingen bij de eigen leerkracht of gaan zelfstandig naar binnen (vanaf BB1). Aan het einde van de schooldag gaan zij, onder begeleiding van de leerkracht, met de groep naar buiten.

2. met taxi-vervoer

Deze leerlingen stappen in en uit op de taxistandplaats. Zij verzamelen ’s ochtends bij de leerkracht (OB t/m MB3) of gaan zelfstandig naar binnen (vanaf BB1). Aan het einde van de schooldag gaan zij, onder begeleiding van de leerkracht, met de groep naar buiten.

3. met de auto

Leerlingen die buiten een straal van 2 kilometer van school wonen en met de auto naar school komen, maken gebruik van de “Kiss en ride” zone aan de Van Aelstlaan. (zie  afbeelding).  Ouders kunnen hier stoppen om hun kinderen uit en in te laten stappen.Het is niet de bedoeling dat ouders uitstappen tijdens dit moment. Er is een teamlid aanwezig om dit te begeleiden.

Buitenspelen

Er is een aangepast rooster voor het buitenspelen. Het speelplein is verdeeld in drie vakken waarbinnen leerlingen, in een vaste samenstelling, spelen.

Contact met ouders

  • Ouders komen, zonder afspraak, niet in het schoolgebouw of op het speelplein.
  • Leerlingen komen zelfstandig naar school of worden door maximaal 1 ouder gebracht.
  • Ouders houden uiteraard minimaal 1,5 meter afstand van andere ouders.
  • Individuele oudergesprekken kunnen, na het toepassen van een triage, na schooltijd op school plaatsvinden op afspraak. Uiteraard kan er ook afgesproken worden een gesprek via Teams plaats te laten vinden.
  • Op dit moment onderzoeken we in hoeverre het mogelijk is, binnen de geldende richtlijnen, een ontmoetings- c.q. kennismakingsavond te organiseren voor ouders. Hierover ontvangt u op korte termijn aanvullende informatie.