De schooltijden voor alle leerlingen zijn volgt:

Schooltijden

Op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 15.00 uur, op woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.15 uur.

Tussen 8.15 uur en 8.25 uur is er een “inlooptijd” . Dat betekent dat de leerlingen zelfstandig naar het groepslokaal mogen gaan. De groepsleerkrachten zijn uiteraard in het lokaal aanwezig om de leerlingen op te vangen. 

De leerlingen uit de OB- & SO/SBO-groep worden vanaf 8.15 uur op de speelplaats opgevangen door de eigen leerkracht.