In tegenstelling tot vorig schooljaar zijn de schooltijden voor alle leerlingen als volgt:


klok klok

 

Op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 15.00 uur, op woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.15 uur. 

Tussen 8.15 uur en 8.25 uur is er een “inlooptijd”. Dat betekent dat de leerlingen zelfstandig naar het groepslokaal mogen gaan. De groepsleerkrachten zijn uiteraard in het lokaal aanwezig om de leerlingen op te vangen. De leerlingen uit de

OB- & SO/SBO-groep worden vanaf 8.15 uur op de speelplaats opgevangen door de eigen leerkracht.

Om de voorgeschreven 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen is ons schoolterrein en het gebouw helaas vooralsnog niet toegankelijk voor ouders, uitsluitend op uitnodiging. Mocht hier verandering in komen, dan zullen we u hier uiteraard zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. Dit betekent dat u uw kind afzet bij het betonnen muurtje.