De visie en missie bepalen de beleidsrichting van de school.
De missie is leidend voor de dagelijkse onderwijspraktijk in de school.
Onze missie verwoordt waar we als school voor staan, waar we trots op zijn!

SBO De Verrekijker is een school voor speciaal basisonderwijs. De kinderen die onderwijs volgen op De Verrekijker vinden binnen het huidige regulier onderwijs vaak onvoldoende passend onderwijs en zorg op maat. Om zich te kunnen blijven ontwikkelen hebben ze andere begeleiding en ondersteuning nodig.
Wij maken gebruik van de faciliteiten die het multifunctionele gebouw ons biedt, ook in de samenwerking met kindpartner Nummereen, basisschool EigenWijs en de medewerkers van de Brede School Veldhoven. Het team van SBO De Verrekijker werkt dan ook samen met het team van de reguliere basisschool EigenWijs. Daar waar mogelijk participeren de kinderen van het SBO aan activiteiten met kinderen uit de reguliere afdelingen van BS EigenWijs en andersom. De teams delen het enthousiasme voor de school en de werkwijze met elkaar. Samen, waar het samen kan, maar individuele afstemming als de situatie daarom vraagt.