De samenwerking met de partners binnen ons gebouw, hoe geven we dat vorm?

Het Brede School concept is een verbreding van het primair onderwijs met diverse diensten en activiteiten in een. Een netwerk van diensten en dienstverleners rondom kinderen van 0-16 jaar. Alle ingrediƫnten grijpen in elkaar, versterken elkaar en worden aangeboden in dagarrangementen, zeer gevarieerd en op maat. Het primair onderwijs vormt altijd het hart van dit netwerk waaraan welzijn, jeugdwerk, zorg, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en culturele en sportieve activiteiten toegevoegd kunnen worden. Het schoolcurriculum geldt als startpunt voor de ontwikkeling van de activiteiten, waardoor binnen- en buitenschools leren met elkaar verbonden worden.

Momenteel wordt onderzocht op welke manier we de samenwerking met de Combinatie Jeugdzorg en Nummereen kinderopvang, beide kindpartners binnen ons gebouw, kunnen optimaliseren.