De samenwerking met de partners binnen ons gebouw, hoe geven we dat vorm?

Wij maken gebruik van de faciliteiten die het multifunctionele gebouw ons biedt, ook in de samenwerking met kindpartner Nummereen, basisschool EigenWijs en de medewerkers van de Brede School Veldhoven. Het team van SBO De Verrekijker werkt dan ook samen met het team van de reguliere basisschool EigenWijs. Daar waar mogelijk participeren de kinderen van het SBO aan activiteiten met kinderen uit de reguliere afdelingen van BS EigenWijs en andersom. De teams delen het enthousiasme voor de school en de werkwijze met elkaar. Samen, waar het samen kan, maar individuele afstemming als de situatie daarom vraagt.

Het Brede School concept is een verbreding van het primair onderwijs met diverse diensten en activiteiten in een. Een netwerk van diensten en dienstverleners rondom kinderen van 0-16 jaar. Alle ingredi├źnten grijpen in elkaar, versterken elkaar en worden aangeboden in dagarrangementen, zeer gevarieerd en op maat. Het primair onderwijs vormt altijd het hart van dit netwerk waaraan welzijn, jeugdwerk, zorg, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en culturele en sportieve activiteiten toegevoegd kunnen worden. Het schoolcurriculum geldt als startpunt voor de ontwikkeling van de activiteiten, waardoor binnen- en buitenschools leren met elkaar verbonden worden.┬á Indien mogelijk vindt er een koppeling plaats met de pedagogische aanpak van de buitenschoolse opvang van Nummereen. Momenteel vindt er onderzoek plaats naar de mogelijkheid om middels een pilot een omgeving in te richten die gericht is op de leerlingen voor wie die ondersteuningsbehoeften de begeleidingsmogelijkheden in een reguliere omgeving overstijgen.