MISSIE


Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet.

De Verrekijker is een leer-, leef,- en werkgemeenschap voor speciaal basisonderwijs waar kinderen zich veilig naar eigen aard en aanleg kunnen ontwikkelen. We bieden lichte ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zodat zij een passende plek vinden in de maatschappij. Nu én in de toekomst. Die ondersteuning is bij voorkeur kortdurend en gericht op afbouwen. Het doel? Dat leerlingen het maximale uit zichzelf halen en vol zelfvertrouwen doorstromen naar (regulier) vervolgonderwijs.

VISIE

Op De Verrekijker werken we met kleine stamgroepen van 14 tot 17 leerlingen. Kinderen worden begeleid door onderwijsexperts die waar nodig extra ondersteuning bieden. Voor elke leerling is er persoonlijke aandacht en ruimte om te vertragen of te versnellen. We sluiten zoveel mogelijk aan bij individueel tempo en leervermogen en gunnen leerlingen een extra jaar als dat bijdraagt aan maximale ontplooiing. Normalisering van problematiek is het uitgangspunt. De maatschappij past zich niet aan onze doelgroep aan: wij leren onze leerlingen zich te verhouden tot de maatschappij. Dat kunnen ze op De Verrekijker veilig oefenen.