SBO De Verrekijker en basisschool EigenWijs willen overal waar mogelijk gezamenlijk één brede school zijn. Waar wij nu en in de toekomst voor staan, is samen te vatten in één zin:
Wij willen een leer-, leef- en werkgemeenschap zijn waarbinnen kinderen zich naar eigen aard en aanleg kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving.


Hierbij vertrekken we vanuit de volgende kernwaarden:

- nieuwsgierigheid
- tolerantie
- verantwoordelijkheid
- uniciteit

Wat vinden wij belangrijk?
Onze school wil een plek zijn waar de kinderen zich veilig en geborgen voelen en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige tieners, op weg naar een plek in de maatschappij. We bieden onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. We proberen voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod te realiseren. Er is bij kinderen op onze school altijd sprake van een specifieke hulpvraag en/of er is sprake van handelingsverlegenheid bij de basisschool. Als dat is vastgesteld, volgens een vaststaande procedure, kan worden overgegaan tot plaatsing van het kind.