Op SBO De Verrekijker hebben we 8 groepen, ingedeeld op leeftijd en de specifieke onderwijsbehoeften van het kind. 

Gouden regel Gouden regel

De groepen

Op onze school zijn 8 stamgroepen geformeerd:

- een onderbouwgroep; Deze leerlingen in de leeftijd 4 t/m 6 jaar worden ter observatie geplaatst. Binnen deze setting wordt bekeken welke specifieke onderwijsbehoefte de leerling heeft en welke setting voor het vervolg passend is. Na de observatieperiode ontvangen ouders een advies met betrekking tot de best passende onderwijssetting. Dat kan op De Verrekijker zijn, maar ook op een andere basisschool of binnen het speciaal onderwijs.

- vier middenbouwgroepen waarin het aanbod gericht is op het aanvankelijk lezen en rekenen en het vergroten van de basisvaardigheden van taal, rekenen en lezen veel tijd en ruimte inneemt.

- drie bovenbouwgroepen waarin naast het vergroten van de basisvaardigheden meer ruimte ontstaat voor andere vormen van leren. In toenemende mate kunnen kinderen zelf mede bepalen wat en hoe ze van en met elkaar over verschillende  onderwerpen willen leren.