Op SBO De Verrekijker hebben we 9 groepen, ingedeeld op leeftijd en de specifieke onderwijsbehoeften van het kind.

Gouden regel Gouden regel

De groepen

Op onze school zijn 9 stamgroepen geformeerd:

- een onderbouwgroep; Deze leerlingen in de leeftijd 4 t/m 6 jaar worden ter observatie geplaatst. Binnen deze setting wordt bekeken welke specifieke onderwijsbehoefte de leerling heeft en welke setting voor het vervolg passend is. Na de observatieperiode ontvangen ouders een advies met betrekking tot de best passende onderwijssetting. Dat kan op De Verrekijker zijn, maar ook op een andere basisschool of binnen het speciaal onderwijs.

- drie middenbouwgroepen waarin het aanbod gericht is op het aanvankelijk lezen en rekenen en het vergroten van de basisvaardigheden van taal, rekenen en lezen veel tijd en ruimte inneemt.

- vier bovenbouwgroepen waarin naast het vergroten van de basisvaardigheden meer ruimte ontstaat voor andere vormen van leren. In toenemende mate kunnen kinderen zelf mede bepalen wat en hoe ze van en met elkaar over verschillende onderwerpen willen leren.

Samenwerking SO en SBO

Afgelopen schooljaar is, naast de al bestaande observatiegroep op de Verrekijker, een tweede observatiegroep voor jonge leerlingen ingericht. Binnen deze setting is een onderwijsprogramma geboden aan leerlingen, waarvan onduidelijk was of de leerling het best zou kunnen aansluiten bij het “SBO aanbod” dan wel “SO aanbod” . Hiertoe is de onderwijsbehoefte van dit cohort kinderen verder in kaart gebracht en is een advies gegeven met betrekking tot de best passende onderwijscontext voor het vervolg.

De positieve ervaringen van de SO/SBO onderbouwgroep én de toename van aanmelding van leerlingen hebben er toe geleid een onderzoek in te stellen naar de wenselijkheid en haalbaarheid van het uitbreiden van een voorziening SBO/SO voor leerlingen tussen de 8 en 12 jaar. De conclusie dat door het inrichten van deze voorziening aan meer leerlingen een onderwijsaanbod op maat geboden kan worden is praktisch vertaald.