Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Het idee achter Passend Onderwijs is dat scholen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillen tussen kinderen. Ook als een kind specifieke ondersteuning nodig heeft.

Een kind kan op onze school aangemeld worden als er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven. Nadat het kind is aangemeld op onze school, wordt zorgvuldig bekeken in welke groep het geplaatst wordt. Natuurlijk speelt de leeftijd daarbij een belangrijke rol, maar ook het didactische niveau (wat kan het kind al bij lezen, rekenen, etc.) en de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind.

Voorafgaand aan de plaatsing vindt een kennismakingsgesprek met de ouders plaats. In dit gesprek maken we afspraken over de termijn van plaatsing, over de groep en de manier waarop we de kennismaking van uw kind met onze school vormgeven.

Procedures voor ouders

Onderstaand vindt u een aantal downloads waarin de procedures binnen St. Veldvest, waaronder SBO De Verrekijker valt, uiteengezet worden.