Gevonden in Pagina's

SBO De Verrekijker

De visie en missie bepalen de beleidsrichting van de school. De missie is leidend voor de dagelijkse onderwijspraktijk in de school...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/

Ouders

De school hecht grote waarde aan een open communicatie tussen de ouders en de school. Wij informeren u zo goed mogelijk over de ontwikkeling van uw kind...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/ouders/

Nieuws

Hieronder vindt u belangrijke nieuwsitems.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/

Praktische informatie

Vakantierooster 2020-2021

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/

Home

Schoolgids SBO De Verrekijker 2021-2022

https://www.sbo-deverrekijker.nl/

Contact

CONTACT OPNEMEN MET ONS  

https://www.sbo-deverrekijker.nl/contact/

Nieuwsbrieven

We verzorgen maandelijks een nieuwsbrief waarin we u op de hoogte houden van veelal praktische zaken en activiteiten...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/nieuwsbrieven/

SBO De Verrekijker en corona

Afspraken in en rondom het schoolplein De afspraken met betrekking tot de toegang van het schoolplein en de school blijven de komende periode nog van kracht...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/sbo-de-verrekijker-en-corona/

Aanmelden

Een kind kan bij ons op school aangemeld worden als er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/aanmelden/

Praktisch

Alle praktische zaken op een rij...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/praktisch/

Oudergesprekken

Wij vinden het belangrijk om ouders met regelmaat te spreken over de ontwikkeling van hun kind(eren)...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/oudergesprekken/

Schooltijden / Brengen en halen van de kinderen

In tegenstelling tot vorig schooljaar zijn de schooltijden voor alle leerlingen als volgt:

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/schooltijden/

Verlofregeling

Als u uw kind(eren) om belangrijke redenen niet op school kunt laten komen, moet u dit ruim van tevoren bij de directie aanvragen...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/verlofregeling/

Vakantierooster en studiedagen 2021-2022

Herfstvakantie 25-10-2021 t/m 31-10-2021 Kerstvakantie 25-12-2021 t/m 08-01-2022 Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 05-03-2022 2e Paasdag 18-04-2022 Koningsdag 27-04-2022 Meivakantie 25-04-2022 t/m 08-05-2022 Bevrijdingsdag 05-05-2022 Hemelvaart 26-05-2022 t/m 29-05-2022 2e Pinksterdag 06-06-2022 Zomervakantie 25-07-2022 t/m 04-09-2022

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/vakantierooster-en-studiedagen-2021-2022/

Vakantierooster en studiedagen 2022-2023

Herfstvakantie ma 24-10-2022 t/m vr 28-10-2022 Kerstvakantie ma 26-12-2022 t/m vr 06-01-2023 Voorjaarsvakantie ma 20-02-2023 t/m vr 24-02-2023 2e paasdag ma 10-04-2023 Koningsdag do 27-04-2023 Meivakantie ma 24-04-2023 t/m vr 05-05-2023 Bevrijdingsdag vr 05-05-2023 Hemelvaart do 18-05-2023 t/m  vr 19-05-2023 2e Pinksterdag ma 29-05-2023 Zomervakantie ma 17-07-2023 t/m vr 25-08-2023 Zowel Koningsdag als Bevrijdingsdag vallen dit schooljaar in de meivakantie.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/vakantierooster-en-studiedagen-2022-2023/

Missie en visie

SBO De Verrekijker en basisschool EigenWijs willen overal waar mogelijk gezamenlijk één brede school zijn...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/missie-en-visie/

Onderwijs

Op SBO De Verrekijker hebben we 9 groepen, ingedeeld op leeftijd en de specifieke onderwijsbehoeften van het kind...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/onderwijs/

Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Het idee achter Passend Onderwijs is dat scholen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillen tussen kinderen...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/passend-onderwijs/

Onderwijs op maat

Op SBO De Verrekijker werken we met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft de stappen en beslismomenten die cyclisch gezet worden ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/onderwijs-op-maat/

Team

Het team van SBO De Verrekijker bestaat uit ruim 30 personen. Het gaat hierbij om de directie, leerkrachten, orthopedagogen, onderwijsassistentes, een secretarieel team, een conciërge/beheerder en schoonmaakmedewerksters...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/team/

Brede school

De samenwerking met de partners binnen ons gebouw, hoe geven we dat vorm?

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/brede-school/

Vacatures

Op dit moment zijn wij op zoek naar - een fulltime leerkracht voor de bovenbouwgroep, maar uiteraard is een andere WTF bespreekbaar...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/vacatures-sbo/

Ouderbetrokkenheid

Op SBO De Verrekijker vinden we het belangrijk dat ouders en school samenwerken, ieder vanuit zijn of haar deskundigheid.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/ouders/ouderbetrokkenheid/

Activiteitencommissie

Op SBO De Verrekijker bestaat, samen met BS EigenWijs, een gezamenlijke activiteitencommissie: AC Veldhoven Midden...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/ouders/activiteitencommissie/

Schoolraad

Binnen de MR is advies en inspraak van ouders en leerkrachten geregeld, daarnaast wordt het beleid van de school getoetst.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/ouders/schoolraad/

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vanaf dat moment niet meer geldig is...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/ouders/avg/

Gevonden in nieuws

Gesloten tijdens landelijke staking op 15 maart 2019

Vanaf 11 maart 2019 wordt er binnen de gehele onderwijssector een actieweek georganiseerd, die wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart a...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/staking/

2 t/m 13 oktober: Kinderboekenweek 2019, REIS MEE!

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/kinderboekenweek-2019/

Kunstwerk gemaakt door de kinderen in de noodopvang

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/kunstwerk-door-de-noodopvang/

Corona beslisboom en het protocol Speciaal Basisonderwijs

De afgelopen week zijn er opnieuw versoepelingen toegepast. Hiertoe treft u onderstaand een tweetal documenten aan: de meest recente versie van de Beslisboom en het Protocol Speciaal Basisonderwijs...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/corona/

Kinderboekenweek 2021

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/kinderboekenweek-2021/

Pelgrimstocht voor de schoolverlaters

Een kinderpelgrimage is anders dan bij volwassenen. Waar volwassen pelgrims grote afstanden overbruggen naar bedevaartsoorden in diverse landen, hoeven kinderen uiteraard niet zo ver te gaan...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/pelgrimstocht-2021/

SBO-SO Groep naar Eindhoven Airport

Ze begonnen de rondleiding in het hoofdgebouw en hebben daar allemaal een toegangspas, keycord, ticket en pen gekregen...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/airport/

Herfst

Het herfstweer van deze week heeft de kinderen van MB2 geïnspireerd! Met vetkrijt en ecoline hebben zij prachtige kunstwerken vervaardigd...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/herfst/

Vertaalcirkel

Op deze manier wordt gekeken of de leerlingen goed snappen wat een tafelsom is en volgt er meer inzicht in de tafels...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/vertaalcirkel/

Nieuwe methode Kwink

De afgelopen weken zij Kalkoen en Condor besproken in de les. Kalkoen zegt onaardige dingen, Condor denkt eerst even na voordat hij iets zegt en gebruikt vriendelijke woorden...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/kwink/

Thema herfst in de SBO-SO groep

In de groep is een regenwormen hotel gemaakt. Daarnaast hebben we een herfstwandeling gemaakt waarbij er gezocht is naar verschillende bladeren, bessen, zaden en noten...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/herfst-in-sbo-so/

Judolessen in MB1

Alweer 2 judolessen zijn er gegeven in Middenbouw1. De kinderen mochten daarvoor een echt judopak aan!

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/judolessen/

Herfstwandeling van de Onderbouwgroep

Bij juf Sientje in het bos lagen allemaal kaarten van kabouter Klauter. Daar stonden allemaal interessante dingen en opdrachten op, zoals slootje springen en bomen meten...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/herfstwandeling/

Het schoen zetten levert mooie plaatjes op

Uiteraard werden de schoenen voorzien van een verlanglijst.....

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/schoen-zetten/

Voortgang van Kwink in de groepen

De leerlingen hebben geleerd over verschillende soorten communicatie, zoals verbale en non-verbale communicatie en hoe ze dit kunnen gebruiken in contact met elkaar...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/kwink-2/

Corona update 29-11-2021

De beslisboom en het protocol kunt u hieronder downloaden. Het is altijd belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/corona-29-11-2021/

Sinterklaasviering op school

De aankomst van Sinterklaas vindt dit jaar, net zoals vorig jaar, in de school plaats. We vieren het sinterklaasfeest met de leerlingen en leerkrachten...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/sint-2021/

Cakejes versieren in BB1A

Het resultaat mag er zijn....en de leerlingen hebben genoten!

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/kerst-2021/

Corona update 14-12-2021

De beslisboom is een vragenschema, het is belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/corona-14-12-2021/

Musical schoolverlaters Soap in de Soep

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/musical-2022/

Gevonden in agenda

Schoolraadvergadering vanaf 19.30 uur.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2019-10-03

Schoolraadvergadering vanaf 19.30 uur

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2019-11-20

Schoolraadvergadering vanaf 19.30 uur.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-01-21

Schoolraadvergadering vanaf 19.30 uur.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-05-13

Schoolraadvergadering, start 19.30 uur

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-09-28

Schoolraadvergadering, start 19.30 uur

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-11-18

Schoolraadvergadering, start 19.30 uur

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-01-19

Schoolraadvergadering, start 19.30 uur

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-03-29

Studiedag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-09-20

Ontmoetingsavond SBO De Verrekijker

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-09-30

schoolfotograaf bij SBO De Verrekijker

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-10-06

Herfstvakantie, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-10-25

Nationaal Schoolontbijt, de kinderen ontbijten op school.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-11-04

Studiedag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-11-23

Kerstvakantie, alle kinderen zijn vrij

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-12-27

Ouderavond schoolverlaters SBO De Verrekijker

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-02-03

Voorjaarsvakantie, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-02-28

Studiedag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-03-31

Voorjaarsconferentie, directie afwezig

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-04-13

2e Paasdag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-04-18

Meivakantie, alle kinderen zijn vrij

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-04-25

Hemelvaart, alle kinderen zijn vrij

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-05-26

2e Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-06-06

Studiedag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-06-07

Musical en afscheid schoolverlaters

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-07-07

Doorschuifuur, maak kennis met je klas van volgend schooljaar.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-07-21

Calamiteitendag / Studiedag (onder voorbehoud)

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-07-22

Zomervakantie, alle kinderen zijn vrij

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-07-25