Gevonden in Pagina's

SBO De Verrekijker

De visie en missie bepalen de beleidsrichting van de school. De missie is leidend voor de dagelijkse onderwijspraktijk in de school...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/

Ouders

De school hecht grote waarde aan een open communicatie tussen de ouders en de school. Wij informeren u zo goed mogelijk over de ontwikkeling van uw kind...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/ouders/

Nieuws

Hieronder vindt u belangrijke nieuwsitems.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/

Praktische informatie

Vakantierooster 2020-2021

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/

Groepen

Groepen 2018-2019

https://www.sbo-deverrekijker.nl/groepen/

Home

Schoolgids SBO De Verrekijker 2020-2021

https://www.sbo-deverrekijker.nl/

Contact

CONTACT OPNEMEN MET ONS  

https://www.sbo-deverrekijker.nl/contact/

Nieuwsbrieven

We verzorgen maandelijks een nieuwsbrief waarin we u op de hoogte houden van veelal praktische zaken en activiteiten...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/nieuwsbrieven/

SBO De Verrekijker en corona

Afspraken in en rondom het schoolplein De afspraken met betrekking tot de toegang van het schoolplein en de school blijven de komende periode nog van kracht...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/sbo-de-verrekijker-en-corona/

Aanmelden

Een kind kan bij ons op school aangemeld worden als er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/aanmelden/

Praktisch

Alle praktische zaken op een rij...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/praktisch/

Oudergesprekken

Wij vinden het belangrijk om ouders met regelmaat te spreken over de ontwikkeling van hun kind(eren)...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/oudergesprekken/

Schooltijden / Brengen en halen van de kinderen

In verband met de RIVM maatregelen rondom corona, zijn er wat wijzigingen in de schooltijden en het brengen en halen van de kinderen...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/schooltijden/

Verlofregeling

Als u uw kind(eren) om belangrijke redenen niet op school kunt laten komen, moet u dit ruim van tevoren bij de directie aanvragen...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/verlofregeling/

Vakantierooster en studiedagen 2020-2021

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2020-2021 Herfstvakantie    19-10-2020 t/m 25-10-2020 Kerstvakantie    21-12-2020 t/m 03-01-2021 Voorjaarsvakantie   15-02-2021 t/m 21-02-2021  Tweede Paasdag    05-04-2021     Koningsdag 27-04-2021     Meivakantie    03-05-2021 t/m 16-05-2021 Bevrijdingsdag  05-05-2021     Hemelvaart 13-05-2021 t/m 14-05-2021 Tweede Pinksterdag 24-05-2021     Zomervakantie 26-07-2021 t/m 05-09-2021   Studiedagen 2020-2021 Wij gebruiken de studiedagen om het team te professionaliseren...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/vakantierooster-studiedagen-2020-2021/

Vakantierooster en studiedagen 2021-2022

Herfstvakantie    25-10-2021 t/m 31-10-2021 Kerstvakantie    25-12-2021 t/m 08-01-2022 Voorjaarsvakantie   28-02-2022 t/m 05-03-2022 2e Paasdag    18-04-2022     Koningsdag 27-04-2022     Meivakantie    25-04-2022 t/m 08-05-2022 Bevrijdingsdag  05-05-2022     Hemelvaart 26-05-2022 t/m 29-05-2022 2e Pinksterdag 06-06-2022     Zomervakantie 25-07-2022 t/m 04-09-2022

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/vakantierooster-en-studiedagen-2021-2022/

Missie en visie

SBO De Verrekijker en basisschool EigenWijs willen overal waar mogelijk gezamenlijk één brede school zijn...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/missie-en-visie/

Onderwijs

Op SBO De Verrekijker hebben we 8 groepen, ingedeeld op leeftijd en de specifieke onderwijsbehoeften van het kind...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/onderwijs/

Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Het idee achter Passend Onderwijs is dat scholen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillen tussen kinderen...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/passend-onderwijs/

Onderwijs op maat

Op SBO De Verrekijker werken we met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft de stappen en beslismomenten die cyclisch gezet worden ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/onderwijs-op-maat/

Team

Het team van SBO De Verrekijker bestaat uit een 20-tal personen. Het gaat hierbij om de directie, leerkrachten, orthopedagogen, onderwijsassistentes, een secretarieel team, een conciërge/beheerder en schoonmaakmedewerksters...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/team/

Brede school

De samenwerking met de partners binnen ons gebouw, hoe geven we dat vorm?

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/brede-school/

Ouderbetrokkenheid

Op SBO De Verrekijker vinden we het belangrijk dat ouders en school samenwerken, ieder vanuit zijn of haar deskundigheid.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/ouders/ouderbetrokkenheid/

Activiteitencommissie

Op SBO De Verrekijker bestaat, samen met BS EigenWijs, een gezamenlijke activiteitencommissie: AC Veldhoven Midden...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/ouders/activiteitencommissie/

Schoolraad

Binnen de MR is advies en inspraak van ouders en leerkrachten geregeld, daarnaast wordt het beleid van de school getoetst.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/ouders/schoolraad/

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/ouders/avg/

Gevonden in nieuws

Gesloten tijdens landelijke staking op 15 maart 2019

Vanaf 11 maart 2019 wordt er binnen de gehele onderwijssector een actieweek georganiseerd, die wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart a...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/staking/

Pelgrimstocht op 17 september 2019 voor de schoolverlaters

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/pelgrimstocht-2020/

2 t/m 13 oktober: Kinderboekenweek 2019, REIS MEE!

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/kinderboekenweek-2019/

Kunstwerk gemaakt door de kinderen in de noodopvang

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/kunstwerk-door-de-noodopvang/

Gevonden in agenda

Studiedag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2019-09-11

Pelgrimstocht voor de schoolverlaters

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2019-09-17

Ontmoetingsavond SBO De Verrekijker

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2019-09-19

schoolfotograaf bij SBO De Verrekijker

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2019-10-03

Schoolraadvergadering vanaf 19.30 uur.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2019-10-03

Ouderavond OPP, uitnodigingen volgen.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2019-10-08

Ouderavond OPP, uitnodigingen volgen.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2019-10-10

Herfstvakantie, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2019-10-14

Studiedag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2019-11-05

Nationaal Schoolontbijt, de kinderen ontbijten op school.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2019-11-07

Schoolraadvergadering vanaf 19.30 uur

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2019-11-20

Studiedag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2019-12-06

Einde schooltijd 13.30, viering op school van 17.00 tot 18.30 uur.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2019-12-19

Kerstvakantie, alle kinderen zijn vrij

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2019-12-23

Schoolraadvergadering vanaf 19.30 uur.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-01-21

Ouderavond schoolverlaters SBO De Verrekijker

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-01-23

Studiedag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-01-27

Ouderavond schoolverlaters SBO De Verrekijker

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-01-28

Voorjaarsvakantie, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-02-24

Studiedag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-03-12

Ouderavond OPP, uitnodigingen volgen.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-03-17

Ouderavond OPP, uitnodigingen volgen.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-03-19

Schoolraadvergadering vanaf 19.30 uur

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-03-23

Voorjaarsconferentie, directie afwezig

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-04-08

2e paasdag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-04-13

Meivakantie, alle kinderen zijn vrij

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-04-20

Bevrijdingsdag 2020, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-05-05

Schoolraadvergadering vanaf 19.30 uur.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-05-13

Hemelvaart, alle kinderen zijn vrij

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-05-21

2e Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-06-01

Schoolraadvergadering vanaf 19.30 uur

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-06-04

Studiedag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-06-10

Schoolraadvergadering vanaf 19.30 uur (onder voorbehoud)

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-06-15

Ouderavond OPP, uitnodigingen volgen.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-06-30

Ouderavond OPP, uitnodigingen volgen.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-07-02

Musical en afscheid schoolverlaters

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-07-08

Doorschuifuur, maak kennis met je klas van volgend schooljaar.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-07-09

Calamiteitendag, alle kinderen zijn vrij (onder voorbehoud)

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-07-10

Schoolraadvergadering, start 19.30 uur

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-09-28

Herfstvakantie, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-10-19

Schoolraadvergadering, start 19.30 uur

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-11-18

Kerstvakantie, alle kinderen zijn vrij

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-12-21

Schoolraadvergadering, start 19.30 uur

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-01-19

Voorjaarsvakantie, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-02-15

Schoolraadvergadering, start 19.30 uur

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-03-29

2e Paasdag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-04-05

Koningsdag, alle kinderen zijn vrij

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-04-27

Meivakantie, alle kinderen zijn vrij

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-05-03

2e Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-05-24

Schoolraadvergadering, start 19.30 uur

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-05-25

Schoolraadvergadering, start 19.30 uur

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-06-16

Zomervakantie, alle kinderen zijn vrij

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-07-26