Gevonden in Pagina's

SBO De Verrekijker

De visie en missie bepalen de beleidsrichting van de school. De missie is leidend voor de dagelijkse onderwijspraktijk in de school...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/

Ouders

De school hecht grote waarde aan een open communicatie tussen de ouders en de school. Wij informeren u zo goed mogelijk over de ontwikkeling van uw kind...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/ouders/

Nieuws

Hieronder vindt u belangrijke nieuwsitems.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/

Praktische informatie

Vakantierooster 2020-2021

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/

Home

Schoolgids SBO De Verrekijker 2021-2022

https://www.sbo-deverrekijker.nl/

Contact

CONTACT OPNEMEN MET ONS  

https://www.sbo-deverrekijker.nl/contact/

Nieuwsbrieven

We verzorgen maandelijks een nieuwsbrief waarin we u op de hoogte houden van veelal praktische zaken en activiteiten...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/nieuwsbrieven/

SBO De Verrekijker en corona

Afspraken in en rondom het schoolplein De afspraken met betrekking tot de toegang van het schoolplein en de school blijven de komende periode nog van kracht...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/sbo-de-verrekijker-en-corona/

Aanmelden

Een kind kan bij ons op school aangemeld worden als er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/aanmelden/

Praktisch

Alle praktische zaken op een rij...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/praktisch/

Oudergesprekken

Wij vinden het belangrijk om ouders met regelmaat te spreken over de ontwikkeling van hun kind(eren)...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/oudergesprekken/

Schooltijden / Brengen en halen van de kinderen

In tegenstelling tot vorig schooljaar zijn de schooltijden voor alle leerlingen als volgt:

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/schooltijden/

Verlofregeling

Als u uw kind(eren) om belangrijke redenen niet op school kunt laten komen, moet u dit ruim van tevoren bij de directie aanvragen...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/verlofregeling/

Vakantierooster en studiedagen 2021-2022

Herfstvakantie    25-10-2021 t/m 31-10-2021 Kerstvakantie    25-12-2021 t/m 08-01-2022 Voorjaarsvakantie   28-02-2022 t/m 05-03-2022 2e Paasdag    18-04-2022     Koningsdag 27-04-2022     Meivakantie    25-04-2022 t/m 08-05-2022 Bevrijdingsdag  05-05-2022     Hemelvaart 26-05-2022 t/m 29-05-2022 2e Pinksterdag 06-06-2022     Zomervakantie 25-07-2022 t/m 04-09-2022

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/vakantierooster-en-studiedagen-2021-2022/

Missie en visie

SBO De Verrekijker en basisschool EigenWijs willen overal waar mogelijk gezamenlijk één brede school zijn...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/missie-en-visie/

Onderwijs

Op SBO De Verrekijker hebben we 9 groepen, ingedeeld op leeftijd en de specifieke onderwijsbehoeften van het kind...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/onderwijs/

Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Het idee achter Passend Onderwijs is dat scholen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillen tussen kinderen...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/passend-onderwijs/

Onderwijs op maat

Op SBO De Verrekijker werken we met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft de stappen en beslismomenten die cyclisch gezet worden ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/onderwijs-op-maat/

Team

Het team van SBO De Verrekijker bestaat uit een 20-tal personen. Het gaat hierbij om de directie, leerkrachten, orthopedagogen, onderwijsassistentes, een secretarieel team, een conciërge/beheerder en schoonmaakmedewerksters...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/team/

Brede school

De samenwerking met de partners binnen ons gebouw, hoe geven we dat vorm?

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/brede-school/

Vacatures

Op dit moment zijn wij op zoek naar - een fulltime leerkracht voor de bovenbouwgroep, maar uiteraard is een andere WTF bespreekbaar...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/vacatures-sbo/

Ouderbetrokkenheid

Op SBO De Verrekijker vinden we het belangrijk dat ouders en school samenwerken, ieder vanuit zijn of haar deskundigheid.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/ouders/ouderbetrokkenheid/

Activiteitencommissie

Op SBO De Verrekijker bestaat, samen met BS EigenWijs, een gezamenlijke activiteitencommissie: AC Veldhoven Midden...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/ouders/activiteitencommissie/

Schoolraad

Binnen de MR is advies en inspraak van ouders en leerkrachten geregeld, daarnaast wordt het beleid van de school getoetst.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/ouders/schoolraad/

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/ouders/avg/

Gevonden in nieuws

Gesloten tijdens landelijke staking op 15 maart 2019

Vanaf 11 maart 2019 wordt er binnen de gehele onderwijssector een actieweek georganiseerd, die wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart a...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/staking/

Pelgrimstocht op 17 september 2019 voor de schoolverlaters

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/pelgrimstocht-2020/

2 t/m 13 oktober: Kinderboekenweek 2019, REIS MEE!

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/kinderboekenweek-2019/

Kunstwerk gemaakt door de kinderen in de noodopvang

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/kunstwerk-door-de-noodopvang/

Corona beslisboom en het protocol Speciaal Basisonderwijs

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/corona/

Gevonden in agenda

Schoolraadvergadering vanaf 19.30 uur.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2019-10-03

Schoolraadvergadering vanaf 19.30 uur

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2019-11-20

Schoolraadvergadering vanaf 19.30 uur.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-01-21

Ouderavond schoolverlaters SBO De Verrekijker

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-01-23

Ouderavond schoolverlaters SBO De Verrekijker

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-01-28

Voorjaarsconferentie, directie afwezig

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-04-08

Schoolraadvergadering vanaf 19.30 uur.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-05-13

Musical en afscheid schoolverlaters

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-07-08

Schoolraadvergadering, start 19.30 uur

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-09-28

Schoolraadvergadering, start 19.30 uur

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2020-11-18

Schoolraadvergadering, start 19.30 uur

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-01-19

Voorjaarsvakantie, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-02-15

Schoolraadvergadering, start 19.30 uur

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-03-29

Zomervakantie, alle kinderen zijn vrij

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-07-26

Studiedag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-09-20

Ontmoetingsavond SBO De Verrekijker

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-09-30

schoolfotograaf bij SBO De Verrekijker

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-10-06

Herfstvakantie, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-10-25

Nationaal Schoolontbijt, de kinderen ontbijten op school.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-11-04

Studiedag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-11-23

Kerstvakantie, alle kinderen zijn vrij

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2021-12-27

Voorjaarsvakantie, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-02-28

Studiedag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-03-31

2e Paasdag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-04-18

Meivakantie, alle kinderen zijn vrij

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-04-25

Hemelvaart, alle kinderen zijn vrij

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-05-26

2e Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-06-06

Studiedag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-06-07

Doorschuifuur, maak kennis met je klas van volgend schooljaar.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-07-21

Calamiteitendag / Studiedag (onder voorbehoud)

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-07-22