Gevonden in Pagina's

SBO De Verrekijker

De visie en missie bepalen de beleidsrichting van de school. De missie is leidend voor de dagelijkse onderwijspraktijk in de school...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/

Ouders

De school hecht grote waarde aan een open communicatie tussen de ouders en de school. Wij informeren u zo goed mogelijk over de ontwikkeling van uw kind...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/ouders/

Nieuws

Van woensdag 5 t/m zondag 16 oktober is het Kinderboekenweek; dit jaar met het thema Gi-ga-groen. De leerlingen hebben een heel mooi kunstwerk gemaakt

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/

Praktische informatie

Op deze pagina vindt u verschillende praktische informatie over de aanmeldprocedure, oudergesprekken, schooltijden, verlofregeling, vakantie- en studiedagen en de schoolgids.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/

Home

Schoolgids SBO De Verrekijker 2023-2024

https://www.sbo-deverrekijker.nl/

Contact

CONTACT OPNEMEN MET ONS  

https://www.sbo-deverrekijker.nl/contact/

Aanmelden

Een kind kan bij ons op school aangemeld worden als er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/aanmelden/

Rondleidingen op SBO De Verrekijker

Er worden (in principe) geen individuele oriëntaties met ouders gepland op De Verrekijker. In plaats hiervan staat er op de volgende momenten een rondleiding gepland voor alle geïnteresseerden in onze school: woensdag 15 november 2023 van 09...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/rondleidingen/

Praktisch

Alle praktische zaken op een rij...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/praktisch/

Oudergesprekken

Wij vinden het belangrijk om ouders met regelmaat te spreken over de ontwikkeling van hun kind(eren)...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/oudergesprekken/

Schooltijden

De schooltijden voor alle leerlingen zijn volgt:

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/schooltijden/

Verlofregeling

Als u uw kind(eren) om belangrijke redenen niet op school kunt laten komen, moet u dit ruim van tevoren bij de directie aanvragen...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/verlofregeling/

Vakantierooster en studiedagen 2023-2024

Herfstvakantie ma 16-10-23 t/m vr 20-10-23 Kerstvakantie ma 25-12-23 t/m vr 05-01-24 Voorjaarsvakantie ma 12-02-24 t/m vr 16-02-24 2de paasdag ma 01-04-24 Meivakantie* ma 22-04-24 t/m vr 03-05-24 Koningsdag* za 27-04-24 Bevrijdingsdag* zo 05-05-24 Hemelvaart do 09-05-24 t/m  vr 10-05-24 2e Pinksterdag ma 20-05-24 Zomervakantie ma 08-07-24 t/m vr 16-08-24 *Koningsdag valt dit schooljaar in de meivakantie en Bevrijdingsdag valt op een zondag.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/vakantierooster-2023-2024/

vakantierooster 2024-2025

Herfstvakantie ma 21-10-24 t/m vr 25-10-24 Kerstvakantie ma 23-12-24 t/m vr 03-01-25 Voorjaarsvakantie ma 03-03-25 t/m vr 07-03-25 2de paasdag ma 21-04-25 Meivakantie* ma 21-04-25 t/m vr 02-05-25 Koningsdag* za 27-04-25 Bevrijdingsdag zo 05-05-25 Hemelvaart do 29-05-25 t/m  vr 30-05-25 2e Pinksterdag ma 09-06-25 Zomervakantie ma 07-07-25 t/m vr 15-08-25 *Koningsdag valt dit schooljaar in de meivakantie.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/vakantierooster-2024-2025/

Schoolgids

In bijgaande schoolgids kunt u alle informatie vinden die van toepassing is op onze school.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/schoolgids/

Onderwijs

Op SBO De Verrekijker hebben we 9 groepen, ingedeeld op leeftijd en de specifieke onderwijsbehoeften van het kind...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/onderwijs/

Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Het idee achter Passend Onderwijs is dat scholen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillen tussen kinderen...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/passend-onderwijs/

Onderwijs op maat

Op SBO De Verrekijker werken we met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft de stappen en beslismomenten die cyclisch gezet worden ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/onderwijs-op-maat/

Team

Het team van SBO De Verrekijker bestaat uit 35 personen. Het gaat hierbij om de directie, leerkrachten, orthopedagogen, onderwijsassistentes, een secretarieel team, een conciërge/beheerder en schoonmaakmedewerksters...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/team/

Brede school

De samenwerking met de partners binnen ons gebouw, hoe geven we dat vorm?

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/brede-school/

Vacatures

Lijkt het je een uitdaging om te gaan werken in het Speciaal Basisonderwijs bij SBO De Verrekijker? Wellicht zijn wij op zoek naar jou! Voor meer informatie, klik op onderstaande link...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/sbo-de-verrekijker/vacatures-sbo/

Ouderbetrokkenheid

Op SBO De Verrekijker vinden we het belangrijk dat ouders en school samenwerken, ieder vanuit zijn of haar deskundigheid.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/ouders/ouderbetrokkenheid/

Activiteitencommissie

Op SBO De Verrekijker bestaat, samen met BS EigenWijs, een gezamenlijke activiteitencommissie: AC Veldhoven Midden...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/ouders/activiteitencommissie/

Schoolraad

Binnen de MR is advies en inspraak van ouders en leerkrachten geregeld, daarnaast wordt het beleid van de school getoetst.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/ouders/schoolraad/

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vanaf dat moment niet meer geldig is...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/ouders/avg/

Gevonden in nieuws

Musical schoolverlaters Soap in de Soep

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/musical-2022/

Schooljaar 2022-2023 is weer begonnen.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/schooljaar-2022-2023/

Meeloopdagen

GEWOON waar het kan, SPECIAAL waar het moet! Dat is het motto van SBO De Verrekijker. Spreekt deze benadering je aan en overweeg je een nieuwe uitdaging? Dan nodigen we je van harte uit om vrijblijvend kennis te komen maken op onze school! Op 13 en 18 april openen we onze deuren, zodat jij een kijkje kunt komen nemen op onze school...

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/meeloopdagen/

Collega's gezocht! Open jij jouw wereld bij Veldvest?

https://www.sbo-deverrekijker.nl/nieuws/open-je-wereld-bij-veldvest/

Gevonden in agenda

Doorschuifuur, maak kennis met je klas van volgend schooljaar.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-07-21

Kinderpostzegelverkoop door de leerlingen van Bovenbouwgroep 2

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-09-28

Ontmoetingsavond SBO De Verrekijker

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-09-29

Schoolraadvergadering vanaf 19.30 uur.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-10-03

Pelgrimstocht voor de schoolverlaters

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-10-11

Herfstvakantie, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-10-24

Nationaal Schoolontbijt, de kinderen ontbijten op school.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-11-10

Schoolraadvergadering vanaf 19.30 uur

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-11-22

Kerstvakantie, alle kinderen zijn vrij

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2022-12-26

Informatieavond voortgezet onderwijs

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2023-01-12

Oudergesprekken schoolverlaters SBO De Verrekijker

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2023-02-06

Schoolraadvergadering, start 19.30 uur

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2023-02-08

Voorjaarsvakantie, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2023-02-20

afname AMN proeftoets schoolverlaters

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2023-03-27

Schoolraadvergadering vanaf 19.30 uur.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2023-04-06

schoolfotograaf bij SBO De Verrekijker

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2023-04-11

Voorjaarsconferentie, directie afwezig

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2023-04-12

Afname AMN Eindtoets schoolverlaters

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2023-04-19

Praktisch verkeersexamen leerlingen leerjaar 7

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2023-05-09

Studiedag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2023-05-17

Schoolraadvergadering, start 19.30 uur

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2023-05-23

Schoolraadvergadering, start 19.30 uur

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2023-06-22

Musical en afscheid schoolverlaters

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2023-06-29

2e Paasdag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2024-04-01

Studiedag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2024-04-02

Meivakantie, alle kinderen zijn vrij

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2024-04-22

Hemelvaart, alle kinderen zijn vrij

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2024-05-09

Vrije schooldag, alle kinderen zijn vrij

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2024-05-10

2e Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2024-05-20

Studiedag, alle kinderen zijn vrij.

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2024-06-12

Calamiteitendag / Studiedag (onder voorbehoud)

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2024-07-05

Zomervakantie, alle kinderen zijn vrij

https://www.sbo-deverrekijker.nl/agenda/?date=2024-07-08