Welkom op de websitepagina van Bovenbouwgroep 1! Voor de schoolverlaters in deze groep gaat het een belangrijk jaar worden: de keuze wordt gemaakt voor het voortgezet onderwijs. Het voorlopig advies hiervoor is vorig schooljaar al door u ontvangen.
Hierin vindt u een download voor ons informatieboekje en voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.
De leerkrachten van deze groep zijn Marieke Verberne (op maandag, dinsdag en vrijdag) en Moniek van der Horst (op dinsdag, woensdag en donderdag).
De onderwijsassistente is Veerle Raijmakers (op maandag, woensdag en donderdag).

* De kinderen vanaf de middenbouwgroepen komen zelfstandig het schoolgebouw binnen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in de basisschoolperiode leren om stapsgewijs om te gaan met hun vrijheid. Dat heeft te maken met zelfstandig worden en verantwoordelijkheid nemen. 

Uiteraard kunnen ouders naar binnen lopen, als zij een korte boodschap hebben en/ of een afspraak willen maken met de leerkracht. Na schooltijd bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in de groep. We vinden het prettig als u een afspraak maakt op het moment dat u uitgebreider met de leerkracht in gesprek wenst te gaan. De leerkracht heeft dan meer tijd en aandacht voor u (en uw kind).

* Wij maken gebruik van leerlingadministratiesysteem ParnasSys. Hierin worden niet alleen de persoonlijke gegevens van uw kind geregistreerd, maar ook de toetsuitslagen uit het LeerlingVolgSysteem, de absenties en nog veel meer. U krijgt aan het begin van de schoolloopbaan van uw kind een link toegestuurd waarmee u in ParnasSys kunt inloggen. Zo blijft u altijd op de hoogte!

Wilt u een oudere editie raadplegen? Zoek in onderstaande lijst de nieuwsbrief op.

Nieuwsbrief 18 Bovenbouwgroep 7 juni 2019

Nieuwsbrief 17 Bovenbouwgroep 24 mei 2019

Nieuwsbrief 16 Bovenbouwgroep 10 mei 2019

Nieuwsbrief 15 Bovenbouwgroep 12 april 2019

Nieuwsbrief 14 Bovenbouwgroep 29 maart 2019

Nieuwsbrief 13 Bovenbouwgroep 14 maart 2019

Nieuwsbrief 12 Bovenbouwgroep 22 februari 2019

Nieuwsbrief 11 Bovenbouwgroep 8 februari 2019

Nieuwsbrief 10 Bovenbouwgroep 25 januari 2019

Nieuwsbrief 9 Bovenbouwgroep 11 januari 2019