Welkom op de websitepagina van Bovenbouwgroep 1!
De leerkracht van deze groep is Moniek van der Horst (m.vanderhorst@veldvest.nl).

*De schooltijden zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 tot 15.00 uur en op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 12.15 uur. De ouders die hun kind met de auto komen halen, verzoeken we gebruik te maken van de 'kiss en ride' strook aan de Van Aelstlaan en onderstaande ophaaltijden aan te houden: op maandag, dinsdag en donderdag nà 15.10 uur en op woensdag en vrijdag nà 12.25 uur.

* De leerlingen gaan direct naar binnen bij aankomst op school en direct naar huis na schooltijd.

* De kinderen vanaf de middenbouwgroepen komen zelfstandig het schoolgebouw binnen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in de basisschoolperiode leren om stapsgewijs om te gaan met hun vrijheid. Dat heeft te maken met zelfstandig worden en verantwoordelijkheid nemen. 

* Wij maken gebruik van leerlingadministratiesysteem ParnasSys. Hierin worden niet alleen de persoonlijke gegevens van uw kind geregistreerd, maar ook de toetsuitslagen uit het LeerlingVolgSysteem, de absenties en nog veel meer. U krijgt aan het begin van de schoolloopbaan van uw kind een link toegestuurd waarmee u in ParnasSys kunt inloggen. Zo blijft u altijd op de hoogte!

* Ook maken we gebruik van Parro, de communicatie app van ParnasSys. Via deze app krijgt u regelmatig informatie, wetenswaardigheden of leuke feitjes te zien.

* In de bovenbouwgroepen wordt er geen informatieboekje meer verstrekt. Alle informatie zal u bereiken via de Parro app.

* Op het moment dat een leerling niet naar school kan komen vanwege een quarantaine advies, zal de leerkracht van uw kind contact opnemen met u als ouder. In gezamenlijkheid kan dan worden afgestemd op welke wijze er een onderwijspakketje kan worden samengesteld. Dit is dus te allen tijden maatwerk.